Antoni Canals i la traducció de Valeri Màxim. Una primera aproximació

Autor  AVENOZA, Gemma

Título  Antoni Canals i la traducció de Valeri Màxim. Una primera aproximació

Otros autores  C. Romero - R. Arqués

Título revista/libro  La cultura catalana tra l'Umanesimo e il Barocco. Atti del V Convegno dell'Associazione italiana di studi catalani (Venezia, 24-27 marzo 1992)

Ciudad  Padua

Editorial  Programma

Año  1994

Páginas  89-102


Visitas 68