Els mercaders catalans al quatre-cents. Mutació de valors i procés d'aristocratització a Barcelona (1370-1470)

Autor  AURELL, Jaume

Título  Els mercaders catalans al quatre-cents. Mutació de valors i procés d'aristocratització a Barcelona (1370-1470)

Ciudad  Lleida

Editorial  Pagès Editors

Año  1996


Visitas 58