Actas do XIX Congreso internacional de lingüística e filoloxía románicas. Sección IX filoloxía medieval e renacentista (Santiago de Compostela, 1989)

Título  Actas do XIX Congreso internacional de lingüística e filoloxía románicas. Sección IX filoloxía medieval e renacentista (Santiago de Compostela, 1989)

Editor  Ramón Lorenzo

Ciudad  A Coruña

Editorial  Fundación «Pedro Barrié de la Maza»

Año  1994

Volumen  vol. 7


Visitas 71