Danças da vida e da morte nas Barcas de Gil Vicente

Autor  BERNARDES, José Augusto Cardoso

Título  Danças da vida e da morte nas Barcas de Gil Vicente

Otros autores  J. L. Sirera

Título revista/libro  La mort com a personatge, l'assumpció com a tema. Actes del VI Seminari de Teatre i Música medievals (Elx, 29 al 31 d'octubre de 2000)

Ciudad  Elx

Editorial  Ajuntament d'Elx. Institut Municipal de Cultura

Año  2002

Páginas  109-126

Resumen
Véase Boletín AHLM 18/2.76.

Visitas 67