Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas (Santiago de Compostela, 1989)

Título  Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas (Santiago de Compostela, 1989)

Editor  Ramón Lorenzo

Ciudad  A Coruña

Editorial  Fundación Pedro Barrié de la Maza

Año  1992 - 1997

Volumen  9 vols.


Visitas 64