Ausiàs March e Alfonso il Magnanimo

Autor  CABRÉ, Lluís

Título  Ausiàs March e Alfonso il Magnanimo

Otros autores  F. Delle Donne - J. Torró Torrent

Título revista/libro  L'immagine di Alfonso il Magnanimo tra letteratura e storia, tra Corona d'Aragona e Italia / La imatge d'Alfons el Magnànim en la literatura i la historiografia entre la Corona d'Aragó i Itàlia

Ciudad  Firenze

Editorial  SISMEL Edizioni del Galluzzo

Año  2016

Páginas  178-193

Resumen
Aquest article replanteja la relació entre Ausiàs March i Alfons el Magnànim a partir de l'examen de sis poemes marquians (30, 72, 106, 108, 122a, 122b), cinc dels quals foren escrits durant la dècada de 1440 o poc després.

Visitas 130